Ooms Ondernemerskompas


Het Ooms Ondernemerskompas is een eenvoudig hulpmiddel in Excel om in kaart te brengen hoe uw onderneming er op dit moment voor staat. Het kompas bevat een lijst met vragen over verschillende onderdelen van de bedrijfsvoering van uw onderneming.

Met het kompas kunt u:

  • een beeld krijgen van de kwaliteit van uw onderneming
  • de belangrijkste risico's voor uw onderneming in kaart brengen
  • inzichtelijk maken wat de sterke en zwakke punten zijn
  • het verbeter- en adviespotentieel van uw onderneming in beeld brengen
  • helder krijgen welke maatregelen genomen kunnen worden


De uitkomst van de vragenlijst geeft u een gestructureerd handvat voor een adviesgesprek met uw accountant. Voor het maken van een afspraak met uw adviseur klikt u hier.


Ooms Ondernemerskompas (download)