Thuis in uw medische branche

“De gezondheidszorg wordt een echte ondernemerssector”
Marleen Jansen, Sector Gezondheidszorg Rabobank

Waarom is uw brutowinstmarge lager dan die van de concurrent?
Bij het antwoord op deze vraag wilt u zekerheid en geen inschatting. Terecht, want alleen met betrouwbare cijfers kunt u de juiste besluiten nemen. Daarom is er Branche in Zicht, dat unieke brancherapportages heeft met actuele en betrouwbare cijfers, trends en ontwikkelingen. In deze trendwijzer alvast de belangrijkste
trends voor u op een rij.


In Nederland geven we veel geld uit aan gezondheidszorg. In totaal ongeveer 12% van het bruto binnenlands product. Dat komt neer op € 53 miljard in 2012. Dat is € 10 miljard meer dan vijf jaar er voor, hoewel de groei de laatste jaren wel wat afvlakt. Daarmee heeft de branche een belangrijke invloed op de economie. Om toch de toename van de zorguitgaven minder hard te laten oplopen, heeft de overheid afspraken gemaakt met zorgverzekeraars en alle grote zorgorganisaties. Onderdeel van dit zorgakkoord is dat huisartsen een grotere rol krijgen in de zorg.

Ontwikkelingen in de zorg

De overheid en partijen in de medische branche hebben dus de eerste stappen gezet om te voorkomen dat we onze gezondheidszorg straks niet meer kunnen betalen. Zonder beleidsaanpassingen zal volgens het Centraal Planbureau in 2040 een modaal gezin 31 tot 47% van een gemiddeld gezinsbudget aan collectieve zorg besteden. Dit schreeuwt om verandering, zoals een grotere eigen bijdrage van de consument, een herverdeling van zorgtaken binnen de branche, een betere benutting van (medische) technologieën en samenwerking en ondernemerschap. Kortom, de gezondheidszorg zal zich moeten aanpassen.

Kansen

In ons brancherapport Medische zorg zijn we ingegaan op vijf deelbranches te weten de huisartsen, fysiotherapeuten, medisch specialisten, mondzorg (tandartsen, mondhygiënisten en orthodontisten) en apotheken. Deze branches zullen slim moeten inspelen op kansen en verstandig moeten omgaan met bedreigingen. De vraag naar zorg neemt toe door vergrijzing, bevolkingsgroei en veranderende  consumentenbehoefte. De zorgvraag wordt ook complexer. Daarnaast is het overheidsbeleid er op gericht
dat Nederlanders zo lang mogelijk zelfredzaam zijn. Dit biedt kansen voor specialisten en onderscheidende beroepsgroepen. “De gezondheidszorg wordt een echte ondernemerssector”, aldus een deskundige in het brancherapport. Een andere deskundige zegt daarover: “De overheid probeert de dure zorg naar de eerste lijn te drukken. Ik verwacht dat huisartsen bijvoorbeeld  ysiotherapeuten en psychologen aan zich zullen verbinden om die druk aan te kunnen. Ik zie daar mogelijkheden als beroepsgroepen zich specialiseren of weten te onderscheiden.”

Uw bedrijf vergelijken

Genoeg kansen voorhanden dus. Om die kansen te pakken, moet uw praktijk wel goed gepositioneerd zijn en moet u weten waar u staat ten opzichte van de concurrent. Uit onze benchmark voor uw sector kunnen wij zien of uw brutowinstmarge of andere kengetallen in lijn zijn met of afwijken van de financiële prestaties van andere praktijken. En wijkt de marge inderdaad af van het gemiddelde, hoe komt dat dan? Welke vervolgstappen kunnen daartoe worden ondernomen?

Kennis en ervaring delen

Voor onze specialistische kennis over uw praktijk maken wij gebruik van Branche in Zicht (BiZ) dat unieke brancherapportages heeft met actuele en betrouwbare cijfers, trends en ontwikkelingen. BiZ wordt ondersteund door het grootste netwerk van accountants en adviseurs, SRA geheten. De 370 SRA-kantoren hebben meer dan 50% van alle mkbbedrijven als klant. Zij wisselen kennis en ervaring uit die weer worden ingezet voor uw onderneming. Betrokkenheid en kwaliteit staan daarbij voorop.

Advies op maat

In deze roerige tijden komt de echte ondernemer boven! U staat daarin niet alleen. Of het nu gaat om branchespecialisatie, fiscaliteiten, financiering, verbetertrajecten of andere vraagstukken, wij hebben die expertise in huis. Ons kantoor helpt u met veel ondernemingszin en vakbekwaamheid verder. Van vakkennis naar vooruitstrevend ondernemen.

Interesse in onze dienstverlening?

Wilt u weten hoe uw onderneming er voor staat? Neem contact met ons op.
Wij staan u met alle plezier te woord.

Bel 0165 570 606 of gebruik onze contact pagina. 

Branchewijzers

Benchmarks

Branchescans

Op de hoogte gehouden worden van onze nieuwsberichten? Schrijf u dan hier in voor onze nieuwsbrief en volg ons op: