Accountantswerkzaamheden

 

Oog voor de cijfers ên de cliënt
Onze accountantswerkzaamheden omvatten veel meer dan het inkloppen van cijfertjes. Inleving in uw persoonlijke situatie bijvoorbeeld. Want een goed onderbouwd advies komt alleen tot stand als we álles in kaart hebben. En dat is een samenspel van uw cijfers en onze actuele kennis, ervaring en persoonlijke betrokkenheid bij uw bedrijf en uw problematiek. Met de zekerheid dat wij u tijdig informeren als er ontwikkelingen zijn die voor u van belang zijn!

Onze dienstverlening bestaat onder meer uit:

  • samenstellen en controle van jaarrekeningen
  • beoordelen van jaarrekeningen
  • financiële analyse van ondernemingen
  • opzetten van interne administratieve organisatie
  • opstellen tussentijdse rapportages
  • opstellen van begrotingen, budgetten en liquiditeitsprognoses
  • waardering van ondernemingen en aandelen