Klachtenregeling

Heeft u aanmerkingen op het handelen van een van onze medewerkers of op onze dienstverlening? Dan horen wij dat graag. U kunt daarvoor contact opnemen met onze onafhankelijkheidsfunctionaris mevrouw M.M. Ooms-van Wijk.

Klachtenformulier (download)

Wij gaan er vanuit dat meldingen te goeder trouw zijn en uiting geven aan oprechte, gegronde zorg. Alle meldingen worden door ons zorgvuldig beoordeeld en vertrouwelijk behandeld.